Dziękuję

za ogromne poparcie od Państwa, które otrzymałem jako kandydat do Rady Miasta Władysławowa.

27 głosów dzieliło moja kandydaturę od mandatu radnego.